قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، شخص لعنت كننده دشنام دهنده، طعنه زنِ به مؤمنان، بد زبانِ ناسزاگوي و گدايِ سِمِج را دشمنمي دارد . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت